Οι υπηρεσΙες μας

Το παζλ της επιτυχίας

ΟικονομικΗ ΔιαχεΙριση

Η δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων που έχει μία εταιρεία και ταυτόχρονα τα περιθώρια κέρδους χαρακτηρίζουν τις υγιείς επιχειρήσεις. Τα προβλήματα στα οποία ο κάθε επιχειρηματίας στο χώρο του Fitness καλείται να ανταπεξέλθει είναι: ο σχεδιασμός προϋπολογισμού, η οργάνωση του λογιστηρίου και φυσικά η διαχείριση της ρευστότητας.

Οργάνωση ΠωλΗσεων

Ο περιορισμός των δαπανών είναι μια προσωρινή λύση εάν δεν υπάρχουν οι καθημερινές πωλήσεις. Η μεθοδικότητα και η γνώση είναι χαρακτηριστικά των οργανισμών με επιτυχημένες πωλήσεις. Η συνεχής εκπαίδευση εφοδιάζει τους πωλητές με τεχνικές προσέγγισης των Υποψήφιων Πελατών και τους δίνει τα σωστά εφόδια ώστε να προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις. Λύσεις που θα θεμελιώσουν τις πελατειακές σας σχέσεις!

ΟργΑνωση Marketing

Πωλήσεις χωρίς το σωστό Marketing; Ποτέ δεν θα είναι αρκετές! Όπως κάθε βιομηχανία, έτσι και το Fitness απαιτεί Marketing. Πάντα επικεντρωμένο στο στόχο σας και στο κατάλληλο κοινό, με σαφείς ενέργειες και καμπάνιες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα επικοινωνίας ανάλογα την περίπτωση.

ΟργΑνωση ΠολιτικΩν και ΔιαδικασιΩν

Η σωστή οργάνωση των πολιτικών και διαδικασιών μιας εταιρείας και η πλήρη καταγραφή τους είναι η ραχοκοκαλιά της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας. Οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες και στη γνώση κάθε υπαλλήλου της εταιρείας. Για θέματα λειτουργίας, πωλήσεων, επιστροφής χρημάτων ή οτιδήποτε άλλο καλό είναι να υπάρχει πλήρη διαφάνεια για το προσωπικό, τους πελάτες και τους προμηθευτές.

ΔιαχεΙριση ΑνθρΩπινου ΔυναμικοΥ

Στη στρατηγική κάθε εταιρείας μείζον θέμα είναι η πρόσληψη και η εκπαίδευση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Ο καθορισμός και η σωστή περιγραφή θέσης, είναι κομμάτι του παζλ της επιτυχίας.

Πρόγραμμα Ενταξης & ΔιατΗρησης ΝεΩν ΜελΩν

Κάθε μήνα σχεδόν κάθε γυμναστήριο χάνει ένα μεγάλο μερίδιο των νέων του μελών. Οι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει και το 42%(!). Το ποστοστό αυτό σε συνδυασμό με εκείνο των μελών που δεν ανανεώνουν, οδηγούν το γυμναστήριο σε συνεχή αναζήτηση νέων μελών. Γιατί να χάνετε όλα αυτά τα μέλη; Μήπως ήρθε η ώρα να βρείτε τη λύση;

ΟργΑνωση ΟμαδικΩν ΠρογραμμΑτων

Τα επιτυχημένα γυμναστήρια στατιστικά έχουν πετυχημένα Ομαδικά Προγράμματα, με τη μεγαλύτερη μερίδα των μελών τους να τα παρακολουθούν καθημερινά. Στη FITBIZ έχουμε στρατηγική συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Ομαδικών Προγραμμάτων.

ΟργΑνωση ΤΜΗΜΑΤΟΣ FITNESS

Η φιλοσοφία για την οργάνωση του τμήματος Fitness(αίθουσα με βάρη & Cardio) κάθε γυμναστηρίου μπορεί να διαφέρει. Στόχος μας είναι η οργάνωση του τμήματος, με γνώμονα την ευκολία του καινούργιου μέλους σας και ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση του πιο απαιτητικού ασκούμενου

Διαμορφωση Στρατηγικου Πλανου

Μία επιχείρηση στο χώρο του Fitness ανάλογα το μοντέλο λειτουργίας που θα επιλέξει (premium, mid, budget, micro) έχει και αντίστοιχες απαιτήσεις λειτουργίας. Διαφορετική δομή τμημάτων, ιδιαίτερη οργάνωση και σίγουρα διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Άσχετα αν είστε νέα ή όχι επιχείρηση, η σωστή οργάνωση θα επιτρέψει να πορευτείτε προς την επιτυχία.

ΟργΑνωση Small Paid Classes

Ολοένα και περισσότερος κόσμος, ιδιαίτερα νεαροί ασκούμενοι, προτιμούν να ασκούνται σε μικρά ομοιογενή τμήματα. Η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων και η πετυχημένη οργάνωση είναι μονόδρομος μιας και δεν υπάρχει περιθώριο για πειραματισμούς. Τα μικρά Group αναμφισβήτητα είναι η ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτεί κάθε επιχείρηση στο χώρο του Fitness.

Mystery Shopping

Θα θέλατε να ξέρετε αντικειμενικά και αξιόπιστα πόσο καλά εξυπηρετείτε τους πελάτες σας; Ακόμη περισσότερο, θέλετε να γνωρίζετε πόσο καλά εξυπηρετούν τους πελάτες τους οι ανταγωνιστικές σας επιχειρήσεις.

ΣεμινΑρια

Η συνεχής εκπαίδευση είναι εγγύηση της επιτυχίας. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της εποχής σχεδιάζουμε σειρά σεμιναρίων εκπαίδευσης για όλους όσους απασχολούνται στο χώρο του Fitness. Τα σεμινάρια αφορούν διάφορα ειδικά θέματα τόσο στο επιχειρηματικό κομμάτι όσο και το Fitness γενικότερα. Ενδεικτικά σεμινάρια: Πελατειακές Σχέσεις, Εξυπηρέτηση Πελατών, Πωλήσεις.